L’Ecomuseu Etnogràfic del Patrimoni Rural de Campos és una iniciativa de l’agroturisme Son Lladó, una finca agrícola d’explotació familiar activa, amb diverses cases o apartaments rurals pel lloguer turístic situada al municipi de Campos (Mallorca). Es tracta d’una autèntica possessió mallorquina, les edificacions de la qual daten del segle XVIII i que, d’ençà l’any 2000, a més de desenvolupar les activitats agrícola-ramaderes pròpies, disposa d’una atractiva oferta turística, a un lloc privilegiat de Mallorca.

Amb una guarda d’ovelles, que justifica l’activitat agrícola-ramadera, sota sistema de pasturatge tradicional i cria de xots ecològica, la intenció de l’agroturisme Són Lladó des dels seus orígens ha estat ferma i decidida per un turisme rural diferent, lligat a la identitat del lloc on està situat. La finca compta amb 23 Ha que es conreen de secà, destinant els productes que s’obtenen a l’alimentació del bestiar existent a la finca (ovelles, cavalls, gallines, ànecs,…), sent autosuficients.

Filosofia de l’agroturisme Son Lladó

També es conreen productes de temporada a l’hort (tomàtigues, pebres, albergínies, carxofes, cebes, síndries, melons,…) de manera ecològica i aprofitant l’aigua de la pluja, recollida i emmagatzemada al safreig, regant amb tècniques de degoteig. L’aigua utilitzada a la casa principal (habitada pels propietaris) i la de les cases o apartaments destinats al lloguer turístic es recicla i reutilitza mitjançant una depuradora biològica, per tal de poder ser emprada en el reg del jardí.

A la reforma de les edificacions de la finca Son Lladó s’ha tingut una especial atenció perquè aquestes no perdessin les seves característiques de Possessió del segle XVII, de manera que l’edifici principal no s’ha destinat al lloguer turístic, guardant  cada estància la seva funció històrica habitual.

S’han reciclat i reutilitzat materials, com per exemple els maressos situats als antics corrals per a vaques, bous i vedells (en tancaments i menjadores) que van perdre els seu ús inicial i avui conformen una barana a l’escala d’accés a un dels apartaments, prestatges, peus per a taules, jardineres, etc. Hi ha un dels dormitoris per als clients on el capçal del llit s’ha confeccionat amb maressos de “marina” una vegada netejats i arreglats que abans es trobaven col·locats com enrajolat a una altra dependència de l’edificació.

La contínua implementació de polítiques i processos de gestió que tendeixin cap a la sostenibilitat de la finca és una màxima a Son Lladó en tots els àmbits d’actuació: tant en les pràctiques agrícola-ramaderes, com en la correcta gestió dels recursos naturals o l’energia, passant per la protecció i posada en valor no només de l’entorn mediambiental i ecològic, sinó també i, sobretot, del patrimoni material i immaterial cultural i etnogràfic de Campos i de Mallorca. Gràcies a aquesta decidida aposta, en l’actualitat és un dels allotjaments certificats sota paràmetres de sostenibilitat ambiental, social, cultural i econòmica dins la xarxa Ceres Ecotur, una iniciativa pionera en turisme rural ecològic a Espanya.