En torn al procés de documentació i investigació vinculat  a l’Ecomuseu Etnogràfic del Patrimoni Rural de Campos s’ha captat i editat una sèrie de registres sonors que han caracteritzat al llarg de la història l’activitat agrícola-ramadera de Campos, per a la seva catalogació i posada en valor en el propi Ecomuseu. En aquest sentit, els sons geolocalitzats en regions en procés de canvi social i econòmic, com és el cas, poden servir com a instrument d’anàlisi mediambiental i cultural. El projecte proposa un estudi gairebé científic de l’ecosistema rural i del paisatge de Campos, de les seves relacions i les seves transformacions. Dins aquesta línia, els registres sonors, amb un component educacional, obren una dimensió innovadora per aquest anàlisi.

De la mateixa manera que el valor que proporcionen la biodiversitat o la riquesa cultural i de valors tradicionals és part de la identitat d’un paisatge rural com el de Campos, també ho són els sons lligats a la naturalesa i a totes les activitats pròpies del mitjà rural. Tot en conjunt suposa un valor afegit que no està suficientment valorat quan pensem en la bellesa del paisatge rural, cada vegada més transformat, d’altra banda. De fet, quan es pensa en un paisatge, normalment s’evoquen imatges o escenes com si fossin extretes d’una fotografia estàtica. Sistemàticament obviem la part sonora que va aparellada a aquest paisatge i que, d’altra banda, ho condiciona en la majoria dels casos.

L’Ecomuseu Etnogràfic del Patrimoni Rural de Campos es centra precisament en el concepte de paisatge sonor, pensant en la interacció que s’ha produït en el municipi en les últimes dècades entre la naturalesa, les activitats humanes, els fenòmens socials i les característiques físiques de l’entorn rural. L’objectiu és sumar totes aquestes variables perquè la percepció dels visitants i usuaris canviï pel que fa al que es veu en una simple fotografia o imatge únicament visual.

L’objectiu és, a més, aprofitar aquests registres sonors en la línia d’actuació d’àmbit educatiu de l’Ecomuseu Etnogràfic del Patrimoni Rural de Campos, com a fórmula d’aprenentatge cognitiu per a nens/es centrat en l’escolta activa, el silenci, la generació de sons i la ubicació en l’espai-temps dels mateixos, amb les dosis necessàries d’atenció, concentració, memòria, desenvolupament del llenguatge i empatia que es requereixen per a això. Els tallers educatius que es pretenen desenvolupar tindran un component de conscienciació i aprenentatge a través del so, introduint conceptes de l’ecologia sonora, interpretant l’espai i el paisatge rural de l’entorn de l’Ecomuseu, els elements que ho conformen i la manera de poder conèixer-ho a través del so.

Paisatges sonors de Campos