ecomuseo son lladó

L’Ecomuseu Etnogràfic del Patrimoni Rural de Campos és una iniciativa gestionada des de i per l’agroturisme Son Lladó.

Es tracta d’una innovadora iniciativa amb un triple vessant ecològic, etnogràfic i cultural, amb l’objectiu principal de valoritzar el patrimoni material i immaterial lligat a la tradició agrícola i ramadera del municipi de Campos (sud de Mallorca), que està en clar risc de desaparició. La seva posada en valor resulta clau per fomentar una gestió integral i sostenible de l’ecosistema on està situat l’agroturisme Son Lladó, que no només es redueix a atributs mediambientals i ecològics, sinó també a l’equilibri de la incidència de la mà de l’home sobre ells.

Ecologia
Etnografia
Cultura

Resulta fonamental i necessari fer un treball de recuperació de tot el valor material i immaterial implícit en aquest patrimoni, així com també el “saber fer” lligat a totes aquestes pràctiques. Encara viuen les darreres generacions que posseeixen aquesta informació i la seva desaparició suposaria la pèrdua de biodiversitat associada a la cultura tradicional de Campos. Es fa imprescindible treballar en una perspectiva multidimensional, tenint en compte una diversitat de sensibilitats claus per al futur. Per un agroturisme com Son Lladó, que depèn d’un entorn ben conservat en un plànol mediambiental i cultural, és gairebé una obligació prendre un paper protagonista en la gestió i conservació de la destinació turística a la que pertany i a més d’oferir opcions per diversificar la oferta complementaria fer aquesta més atractiva i autèntica.

El projecte posa en valor l’ecologia, un concepte que va molt més enllà de la simple defensa i protecció del medi ambient i que estudia als éssers vius en conjunt, al seu entorn i la interacció que sorgeix d’aquesta relació. De fet, segons el propi diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola (RAE), l’ecologia és una part de la sociologia, que estudia la relació entre els grups humans i el seu ambient, tant físic com social.

ecomuseo son lladó

Actuacions