Ecomuseo Son Lladó

L’ecologia és un concepte que va molt més allà de la simple defensa i protecció del medi ambient. Estudia als éssers vius en conjunt, al seu entorn i la interacció que sorgeix d’aquesta relació. De fet, segons el propi diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola (RAE), l’ecologia és una part de la sociologia, que estudia la relació entre els grups humans i el seu ambient, tant físic com a social.

A dia d’avui, la interacció que nosaltres, com a grups humans, tenim amb el nostre entorn, és insostenible. Particularment parlant d’un municipi com Campos on està situat Son Lladó, la riquesa agrícola i ramadera del passat es va basar en una realitat que no és conforme a les condicions i als recursos existents a la zona. Durant anys es sobreexplotaren aqüífers que necesitaren centenars de milers d’anys per crear-se, desenvolupant-se una agricultura de regadiu impròpia per el clima semidesèrtic d’aquesta zona del sud de Mallorca, amb una pluviometria anual d’uns 400 mm.

Aquesta ruptura de l’equilibri ha comportat conseqüències en forma de mal mediambiental, de pèrdua de biodiversitat agrícola o ramadera i un impacte progressiu en arrelades activitats tradicionals. També ha propiciat un model productiu en el mitjà rural que, com en altres àmbits i sectors, comporta una nociva i excessiva dependència dels combustibles fòssils que, en un context com l’actual de crisi, especulació i pujada de preus, fan inviable el desenvolupament d’una activitat agrícola-ramadera rendible.

Ecomuseo Son Lladó

Davant aquesta situació, es fa necessària una aposta decidida per tornar als orígens. Com? Mitjançant una estratègia integral per dissenyar espais i hàbitats humans sostenibles, que permetin imitar les relacions i els patrons de la naturalesa en totes les activitats productives i d’oci. La solució passa per aconseguir que l’activitat agrícola i ramadera sigui rendible i, en aquest sentit, l’Ecomuseu Son Lladó pretén prendre un rol protagonista en aquest àmbit d’actuació, tractant de possar en pràctica alternatives i un altre model de gestió agrícola i ramadera sostenible i adaptat a les característiques de l’entorn.