La utilització de peçes de marès en la formació d’arcs per salvar l’espai obert entre pilars o murs era un procés constructiu tradicional del sud de Mallorca. En aquesta entrada,vos presentam com, utilitzant aquestes tècniques ancestrals, hem procedit a rehabilitar un espai, destinat inicialment a magatzem i paller, per al seu ús com a futura sala expositiva del nostre ecomuseu.

En el nostre cas, estudiarem l’alçada, el pes a suportar i el disseny que ens permetés major quantitat de llum i espai obert. Ens vam decidir per la realització d’arcs apuntats o ogivals, de dos centres, que permeten jugar amb la curvatura i acabat, especialment a l’hora de col · locar la pedra  central «clau», a més d’una millor distribució de la càrrega sobre els pilars que els suporten.

Arcos Ecomuseo Son Llado

L’encofrat es va realitzar amb taulons de fusta, degudament apuntalats, clavetejats, donant-los la forma desitjada de l’arc.

Arcos Ecomuseo Son Llado

Els maresos, de mesures 40x40x20 cm., es van anar col · locant sobre l’encofrat de fusta formant l’arc, que es va situar enmig de l’estructura existent de pilars de formigó i bigues pretensades de formigó. Progressivament, es van omplir els buits entre l’arc i els pilars amb totxos ceràmics. El resultat pràctic va ser un poderós reforç de tota l’estructura.

arcades paller 011

Arcos Ecomuseo Son Llado

arcades paller 010

Les últimes imatges mostren l’arc apuntat a falta de col · locar la darrera peça, la clau. Teòricament, un cop col · locada aquesta peça l’arc ja podria desencofrarse perfectament. En el nostre cas però, per seguretat, sempre es va esperar a tenir tot el tancament de la façana, entre pilar i pilar, acabat. Assenyalar que es va utilitzar el mateix encofrat de fusta per a cada un dels quatre arcs que es van realitzar.