La possessió de Son Lladó, situada al sud de Mallorca, deu el seu origen a la conquesta a favor de la cristiandat de la Mallorca musulmana per part de les tropes del Rei Jaume I, al segle XIII. Pren el seu nom d’un dels nobles que acompanyaven al rei i li va correspondre en el repartiment (en aquest cas, dos germans provinents de Lladó, població situada a l’Alt Empordà català).

Al segle XVII la possessió es va dividir en dues parts:

Torre defensa Son Lladó siglo XIII

Són Lladó Vell que compta amb una torre de defensa del segle XIII i les edificacions més antigues i que va pertànyer a la família Lladó fins a finals del segle XX 

Fachada Agroturisme Son Lladó

i la finca a la que ens referim, convertida avui en l’Agroturisme Son Lladó, que promou el projecte de l’Ecomuseu Son Lladó.

El fet d’haver heretat una finca amb les edificacions i tradició agrària del segle XVII, situada a Campos, població amb un esplendorós passat agrícola i ramader però en clar risc de desaparició en l’actualitat, ens sembla motiu suficient per dedicar una part de les instal · lacions de l’agroturisme a mantenir viu i valoritzar el patrimoni material i immaterial lligat a la tradició agrícola i ramadera del municipi de Campos.

L’enfocament del projecte va encaminat a presentar les peculiaritats d’un municipi que no va seguir els mateixos patrons de desenvolupament que la majoria de localitats de Mallorca.

L’abundància d’aigua en el seu subsòl i la poca profunditat dels seus aqüífers va permetre a la població de Campos desenvolupar una important activitat agrícola-ramadera gràcies als sistemes de regadiu. Amb vuit quilòmetres de costa, el boom turístic dels any 60 va coincidir amb l’època daurada de la seva economia agrària, motiu pel qual no es va tenir massa pressa per adaptar el municipi a les demandes turístiques i una de les raons per les quals la costa de Campos és una de les millors conservades de l’illa, amb les emblemàtiques platges de «es Trenc» i «Ses Covetes» al capdavant.

Ecomuseo Son Lladó

Les sínies i els molins de vent per a l’extracció d’aigua o «Molí de Ramell» a la primera meitat del segle XX i l’arribada dels motors dièsel a mitjan segle van permetre desenvolupar aquesta agricultura de regadiu amb explotacions ramaderes annexes.

Ecomuseo_sonllado

La instal · lació de motors elèctrics i bombes submergides en la segona meitat del segle XX va coincidir amb el punt més àlgid de l’economia de Campos, basada en la producció de llet i carn de boví. Van florir explotacions agrícoles de regadiu per tota la comarca, al mateix temps que es va començar amb la sobreexplotació dels seus aqüífers. Això va provocar una intrusió d’aigua marina i la conseqüent salinització dels pous.

Ens interessa especialment rescatar i posar en valor tota aquesta enginyeria mecànica, d’alt valor paisatgístic també, que van representar els molins «de Ramell» per a l’extracció de l’aigua i que va quedar relegada i obsoleta amb l’arribada de les noves tecnologies. Per això, s’instal · larà un molí «de Ramell» a escala que realitzarà aquesta funció en un petit safreix, habilitat per aquesta finalitat, al jardí de l’agroturisme.

A la vegada, pretenem construir un pou figurat on s’instal · laran, una vegada restaurades, unes de les primeres bombes de pistó accionades per un motor dièsel muntades a Campos i que encara es conserven a la finca.

Eines antigues

S’aprofitarà també per posar en exposició màquines i eines que hem pogut arreplegar, emprades antigament per a la realització de tasques lligades amb la pagèsia.

Per descomptat, es recollirà en la mesura del possible tot el «saber fer» i cultura tradicional lligada a aquesta enginyeria i a les pràctiques agrícoles de l’època, aprofitant que encara viuen les darreres generacions que tenen aquesta informació. Amb aquesta finalitat, ja hem començat a documentar-nos, realitzant les primeres entrevistes, localitzant llibres i interesant material audiovisual.

També ens importa el paisatge sonor i ja hem iniciat la gravació dels primers registres sonors, que jugaran un paper bàsic en el nostre projecte.

Fachada principal futuro sala expositiva Ecomuseo  Son Lladó

Comptam amb l’espai físic, les instal · lacions de l’Agroturisme Son Lladó destinades a això, i amb un espai virtual, aquesta plataforma web que ja hem arrencat, per difondre entre els clients de l’agroturisme i el públic en general aquests coneixements. En un futur immediat volem arribar també als escolars, creant unes aules didàctiques i visites organitzades, especialment preparades per a ells en les quals els registres sonors tindran un paper fonamental.

[mappress mapid=»2″]

Oferim un canal obert i un espai físic a totes les persones vulguin d’una manera o altra col · laborar en el nostre projecte.

Animats, cada vegada més, per amics i coneguts, esperem comptar també amb el suport i interès de tots vosaltres.